چهل تظاهرات در چهل شهر برای روز حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

His Voice, Her Voice صدای او

Posted in Uncategorized | Leave a commentPosted in Uncategorized | Leave a comment

تظاهراتها

بیستم ژوئن روز حمایت از زندانیان سیاسی است

تمامی زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد گردند

بیستم ژوئن روز عهد و پیمان دوباره ما برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و خاتمه دادن به دستگاه جنون و جنایت جمهوری اسلامی است!

لندن انگلستان

دوشنبه ٢٠ ژوئن , ساعت ٦ الى ٨ غروب

در مقابل سفارت رژيم اسلامى در لندن

Monday 20th June 2011 6:00 PM – 8:00 PM

In front of Iranian Embassy

16 Prince´s Gate, London SW7 1PT

Nearest underground station: High Street Kensington and also Knightsbridge

تلفن اطلاعات: شيوا محبوبى

07572356661

اسلو – نروژ

شنبه ١٨ ژوئن, ساعت ٣ الى ٥ بعداظهر

در مقابل پارلمان

Oslo-Norway

Saturday 18th June 2011 3:00 PM – 5:00 PM

In front of Parliament

تلفن اطلاعات: ابولقاسم كاردار

Tel: +47 4133 3268

ليست تظاهراتها در كشورهاى ديگر اعلام خواهد شد۔

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ويژه اول مى- صداى كارگران زندانى باشيد

Posted in Uncategorized | Leave a comment

در روز اول مه، صداى ده ها كارگر زندانى باشيد؛ صداى زندانيان سياسي باشيد

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Join us on 20th June 2011

Global day of action in support of political prisoners in Iran

بیستم ژوئن روز حمایت از زندانیان سیاسی است

تمامی زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد گردند

Posted in Uncategorized | Leave a comment