در اعتراض جهاني  ۲۰ ژوئن براي آزادي زندانيان سياسي

بيست ژوئن در پيش  است. روزي که به نام حمايت از زندانيان سياسي نامگذاري شده است. از چندي پيش کمپيني با عنوان صداي زنداني سياسي باشيم در جريان است، کمپين کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي. اين کمپين روز ۲۰ ژوئن را در حمايت از زندانيان سياسي نامگذاري کرده است و از همه ايرانيان در داخل و خارج خواسته است که درهر شکل ممکن به اين اعتراض بپيوندند. روز ۲۰ ژوئن روز بسيار مهمي براي زندانيان سياسي در سياهچالهاي جمهوري اسلامي است. بيست ژوئن مصادف است با ۳۰ خرداد سال ۶۰، سالي که يادآور دستگيري و اعدامهاي گسترده فعالين سياسي است. در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ رژيم خون آشام اسلامي براي تسبيت موقعيت ننگينش دست به جنايت بزرگي زد و تا پايان سال ۶۷ هزاران زنداني سياسي را به جوخه اعدام سپردند و در گورهاي بي نام و نشان زير خاک کردند. درواقع در طول تمام ۳۲ سال گذشته فقط با شکنجه و استفاده از مجازات مرگ تونسته به حاکميت سياه خود ادامه دهد.

پس از خيزش انقلابي مردم در خرداد ۱۳۸۸، رژيم  در اوج ضعف و ناتوانيش دوره ديگري از جنايت و آدم کشي خود را شروع کرد و بار ديگر به جان فعالين سياسي و اجتماعي افتاد و هر روزه ما شاهد فرياد خانواده هاي زندانيان سياسي هستيم  تا صداي عزيزان زندانيشان را به همه جهان مخابره کنند، تا همگان در جريان موج دستگيريها و شکنجه و اعدام زندانيان سياسي قرار گيرند. جمهوري اسلامي مانند جانوري زخمي خود را به در و ديوار ميکوبد، زندان ميکند،شکنجه ميکند، تجاوز ميکند و چوبه هاي دار را بر پا ميسازد تا بلکه هر چه بيشتر چنگ و دندان نشان داده و مردم را ساکت نگه دارد. اعدام محمد و عبدالله فتحي نيز از اين دست قضايا بود. اين دو جوان بقدري سريع و عجولانه به چوبه دار سپرده شدند که نه تنها خانواده آنها که تمامي مردمي که شاهد اين جنايت بودند حيرت زده و انگشت به دهان باقي ماندند. برادران فتحي به ظاهر زنداني سياسي نبودند اما پشت پرده اين جنايت دلائل ديگري نهفته است که هنوز کاملا آشکار نشده است. مهوش علاسوندي مادر شجاع اين دو جوان به دليل تهديدات و آزار و اذيت رژيم و از بيم دستگيري از کشور خارج گرديده و هم اکنون در خارج از ايران بسر ميبرد. در همين شماره همبستگي توجه خوانندگان را به مصاحبه اي جلب مي کنم که  مينا احدي با خانم علاسوندي ترتيب داده است.

 روز ۲۰ ژوئن بايد  به روز نمايش قدرت ما مردم متمدن و آزاديخواه بر عليه بربريت اعدام و جنايت اسلامي باشد. بايد در اين روز ارتش آزاديخواهان در تمامي شهرها به خيابان آمده و هرچه رساتر صداي زندانيان سياسي را به گوش جهانيان برسانند و دستگاه جنايت و وحشيگري جمهوري اسلامي را هر چه بيشتر افشا و رسوا کنند.

  بايد کوشيد که اين روز هرچه گسترده تر و باشکوهتر و با قدرت برگزار گردد تا ضربه کاريي ديگري بر گرده رژيم وارد سازيم. بايد به جهانيان بگوييم که اين نظام خونخوار بيش از ۳ دهه است که از حربه زندان و اعدام مخالفان خود براي ماندن استفاده ميکند.

من خود بعنوان يکي از قربانيان زندان و تجاوز با تمام وجود از اين کمپين حمايت ميکنم. بعنوان کسي که خود شاهد زنده اي از جنايت جمهوري اسلامي هستم و از جمله شاکيان خصوصي اين نظام در دادگاههاي مردمي ميباشم  همه آزاديخواهان در ايران و در ديگر نقاط جهان را به شرکت گسترده در اعتراضات جهاني براي آزادي زندانيان سياسي در ۲۰ ژوئن فرا مي خوانم.

 سرنگون باد رژيم اسلامي

نازنين صديقى

Advertisements

About من صدای او هستم! صدای یک زندانی سیاسی در ایران باش

I like to live in a much more humane world than I am living now.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s