Be the voice of Habib! Do not let his voice be  silenced!

صدای حبیب لطیفی باش ! نگذارصدایش را خواموش کنند


كارزار:  من صداى او هستم

صدای حبيب لطيفى  باش!

نگذار صدايش را خاموش كنند

جمهوری اسلامی میخواست حبیب الله لطیفی را در یکشنبه گذشته اعدام کند. حبیب را همه سنندج میشناسند. همه میدانند که حبیب که اكنون ۲۹ ساله است، پیش از به بند کشیده شدن جوان متواضعى بود که فوتبال را دوست داشت و عاشق طبیعت و کوهستان بود. حبیب عاشق آزادی هم بود و همه میدانستند که حبیب را هم مانند صد‌ها دانشجوی دیگر به بند کشیده اند چون حبیب هم دانشجویی بود که براى تحقق آزادی تلاش ميكرد.

در جمهوری اسلامی که نمی‌شود هم دانشجو بود و هم آزادیخواه! جمهوری اسلامی از اين  وحشت دارد. در جمهوری اسلامی نمی‌شود هم کارگر بود و هم از حقوق خود دفاع کرد، نمی‌شود هم زن بود و هم برابری خواست، نمی‌شود هم نویسنده و شاعر و هنرمند بود و افکار خود را نوشت و به نظم کشید و به تصویر درآورد.

حبیب عاشق آزادی است مثل همه انسانها، اما جمهوری اسلامی با آزادی در جنگ است و حبیب را برای همین دستگیر کردد. حبیب را در ( ١ آبان ٨٦) ٢٣ اکتبر ۲۰۰۷ دستگیر کردند. گفتند تروریست است و محارب بر علیه خدا و سلطه‌اش بر روی زمین (باز هم این اتهام بی‌ معنا). گفتند عضو یک گروه جدایی‌ طلب است.

حبیب را که در دانشگاه ایلام تحصیل میکرد در خارج یک کافه اینترنت دستگیر کردند. ۱۱ نفر مزدور در بیرون کافه در انتظارش بودند. از آن تاریخ  تا چهار ماه از دنیای بیرون بیخبر بود. البته برای جمهوری اسلامی عجیب نیست، اما شکنجه حبیب آنقدر وحشیانه بود که پس از ۹ روز از دستگیری به بیمارستان منتقلش کردند.یک شاهد عینی وضعیت او را در آن هنگام اینچنین توصیف کرده است: لبهایش پاره بود، چشمانش بعد کرده بودند و پوستش خاکستری رنگ بنظر میامد و نمیتوانست سر پا به‌‌ ایستاد، ۳ نفر اورا به این سؤ و آن سؤ میکشیدند. بعد‌ها معلوم شد که ۶ مزدور اطلاعاتی‌ آنقدر به شکم، پشت و سر و صورت او لگد زده بوند که تا سرحد مرگ رفته بود. جمجمه ش در ۳ نقطه شکسته بود. از آن روز و تا ۴ هفته، حبیب تنها می‌‌توانست به صورت خزیده حرکت کند. در ۴ ماهی‌ که در انفرادی بود به او قول دادند که اگر به آنچه آنها می‌گویند اعتراف کند، و اگر اتهاماتی را بر علیه عده‌ای دیگر مطرح کند از آن وضع نجاتش خواهند داد و وقتی‌ حبیب این تحقیر را نپذیرفت مسئول اطلاعات رژیم،‌ امجدی گفت که او را خواهد کشت. سال بعد، در تابستان ۲۰۰۸  در دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکومش کردند. می‌گویند این محکمه چند دقیقه بیشتر طول نکشید. بیشتر از این هم که زمان لازم ندارند. جنگ کردن متهم با خدا را که نمی‌شود نشان داد و قانوناً و با شواهد اثبات کرد. به علاوه این رسم دستگاه قضایی اسلامی است که ابتدا متهم و محکوم کند و بعد به زور شکنجه و وحشیگری و شو‌های مسخره تلويزیونی و پرونده سازی آن را اثبات كند. قاضی محکمه، موجودی به نام بابایی بر پایه یک آیه از قرآن و یکی‌ از هجویات خمینی او را محارب شناخت و به اعدام محکوم کرد. حبیب در همان فرصت کوتاه در دفاع از خود تمام اتهامات را رد کرد.

در بهار سال ۲۰۰۹، تنها یک هفته پس از آنکه پرونده حبیب به دیوان عالی‌ ارجاعی شد، حکم مسخره دادگاه سنندج ابقا شد و کمیته عفو هم حکم را برای اجرا به اداره اجرای احکام زندان سنندج فرستاد.

یکشنبه گذشته تصمیم داشتند که حبیب الله لطیفی را  اعدام کنند. واکنشی که این حکم جنایت کارانه به دنبال آورد هنوز رژیم اعدام و شکنجه را میلرزاند و نشانی‌ از فروکش ندارد. از شنبه گذشته موجی از اعتراض در سراسر جهان، از سنندج تا اروپا و آمريكاى شمالى براه افتاده که هر روز دامنه بیشتری میگیرد. رژیم قتل و تجاوز نتوانست حبیب را در یکشنبه گذشته اعدام کند. قلب حبیب هنوز میطپد. اگر صدای اعتراضش را در اعماق شکنجه گاه‌ها محبوس کرده اند ،اگر لبانش خاموش است اما قلبش هنوز میطپد.

صدای حبيب لطيفى باش!

نگذار صدايش را خاموش كنند

29 دسامبر  ٢٠١٠ برابر با ٨ دى ١٣٨٩

نامه اعتراضى:

من دستگيرى حبيب لطيفى را محكوم ميكنم. جمهورى اسلامى بايد جهت لغو حكم اعدام حبيب لطيفى  و آزادى فورى او از  زندان تحت فشار گذاشته شود.

من صداى حبيب لطيفى  هستم.

نام   . . . . . . . . . . . . . . .

شهر و كشور محل اقامت . . . . . . . . . .

لطفا نامه اعتراضى خود را به آدرس هاى زير ارسال نماييد.

Navanethem Pillay

High Commissioner for Human Rights

Office of the United Nations High

Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41-22-917-9008 (Geneva) +1-212-963-4097 (NY)

E-mail: npillay@ohchr.org

Copy to: urgent-action@ohchr.org

catherine.ashton@ec.europa.eu

eastgulf@amnesty.org

info@leader.ir

شما همچنين ميتوانيد نامه اعتراضى خود را به سفارت رژيم اسلامى در كشور محل اقامتتان ارسال نماييد.

لطفا رونوشت نامه اعتراضى خود را براى آرشيو ما به آدرس زير ارسال داريد:

freepoliticalprisoners@gmail.com

————————————————————————————–

“من صداى او هستم” کارزاری هشت ماهه  ميباشد كه توسط كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ايران، فراخوان داده شده است. هدف اين كارزار  جلب حمايت جهانى  از زندانيان سياسى در ايران و خانواده هايشان  و نیز تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی براى آزادى تمامى زندانيان سياسى از زندان است. اين كارزار تا ٢٠ ژوئن ٢٠١١،  روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسى در ايران، ادامه پيدا خواهد كرد. در طول اين هشت ماه هر هفته وضعيت يك زندانى سياسى در سطح وسيعى به زبان فارسى و انگليسى مطرح شده و از مردم در نقاط مختلف جهان خواسته ميشود كه با ارسال نامه اعتراضى از اين زندانى سياسى حمايت كرده و صداى يك زندانى سياسى باشند.

حمايت كنندگان از كارزار “من صداى او هستم”:

براى ايران آزاد(ميشن فرى ايران)

پيتر تاچل- فعال حقوق بشر

انجمن صدا

راديو جنبش جوانان

كانون خاوران

راديو همبستگى گوتنبرگ در سوئد

راديو مالمو در سوئد

————————————————————————————–

براى اطلاعات بيشتر در رابطه با كارزار “من صداى او هستم” لطفا به وبلاگ و سايت اينترنتى زير مراجعه نماييد:

www.iamhervoice.wordpress.com

http://cfppi.blogspot.com

www.iranpoliticalprisoners.com

Be the voice of Habib!

Habibollah Latifi, 29, was a student activist and a law student at Azad University in the province of Ilam in Iran. He was arrested on 23 October 2007 in the city of Sanandaj and sentenced to death on 3 July 2008. When he was arrested, he spent four months in solitary confinement where he was subjected to ill- treatment and torture.

In June 2008 Habib Lotfi was charged with “moharebeh” (enemy of God) and therefore was sentenced to death by execution by the Sanandaj Revolutionary Court.

In 29 January 2009 after an appeal court upheld the verdict, he was tried for the second time and his death sentenced was confirmed.

Habib’s execution sentence was due to be carried out on Sunday 26 December 2010. A night before, on 25 December 2010, Habib’s family and supporters gathered in front of the Central Prison in the city of Sanandaj and protested against his execution sentence, as a result of this, and other protests Habib’s death sentence was postponed temporarily.

On Sunday 26 December 2010, the news of the halt on Habib’s death sentence was greeted with joy among his family and friends. Some of Habib’s friends went to see his parents, and to show their support. Soon after, the Islamic guards have raided Habib’s house, attacked his family and friends in the house, and arrested more than ten people including seven members of his family and his father.

Since Sunday 26 December 2010 that Habib’s family last visited him, they have had no contacts with him, or heard from Habib; he is still held in prison in the city of Sanandaj.

Habib has been in prison for 3 years simply for practising his freedom of expression; during these years he has been subjected to torture and humiliation. His family have been living with fear since his arrest three years ago; they are afraid of losing him.

The news of Habib’s execution sentence has provoked outrages amongst his friends, people of Sanandaj city in Iran, and hundreds of people all around the word. Protests were held last week, and more protests are planned to be held next week to pressure the Islamic regime to overturn the execution sentence of Habib and release him immediately.

It is great news that Habib’s death sentence has been postponed, BUT we need to continuously campaign for his release, and keep the momentum going until he is released. If the political prisoners and their families have been silence by torture, imprisonment, threat and harassment, then you can be their voices. Every one of us can echo and raise the voice of political prisoners in Iran. That is why it is so important to be the voice of Habib and thousands like Habib who are under torture and in danger of being executed. That is why we have dedicated this week of our campaign to Habib Latifi.

Join us and be the voice of Habib!

Take an action, be the voice of Habib, by sending a protest letter to the address below:

I express my strongest protest against the imprisonment of Habib Lotfi. The Islamic regime must be put under pressure to overturn Habib’s execution sentence and release him immediately.

I am the voice of Habib!

Name. . . . . . . .

City/country . . . . . . . . . . . . . .

Please send or email your letter to:

Navanethem Pillay

High Commissioner for Human Rights

Office of the United Nations High

Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais des Nations , CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41-22-917-9008 (Geneva) +1-212-963-4097 (NY)

E-mail: npillay@ohchr.org

Copy to: urgent-action@ohchr.org

catherine.ashton@ec.europa.eu

eastgulf@amnesty.org

info@leader.ir

You can also send your protest letters to the Iranian Embassy in your country.

Please send a copy for our record to: freepoliticalprisoners@gmail.com

“I am her voice, I am his voice” is an eight-month-long campaign which has been organised by The Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI) to draw international attention to the situation of political prisoners in Iran. During this period, every week, the situation of a political prisoner will be publicised and we will ask people around the world to take an action in support of them and to be her voice/his voice. This campaign will continue until June 20, 2011 when is the International Day in Support of Political Prisoners in Iran.

This eight-month-long campaign is endorsed by:

Mission Free Iran

Peter Tatchell, human rights campaigner

The Call ( Anjoman-e Seda)

Youth Revolution Radio

Organisation for the Defence of Political Prisoners in Iran (Kanoon-e Khavaran)

Hambastegi Radio- Gothenburg- Sweden

Malmö Radio- Sweden

For more information visit: www.iamhervoice.wordpress.com

————————————————————————————————

Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

29/12/2010

 

 

 

——————–
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Shiva Mahbobi
Campaign Organiser

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7572356661
www.iranpoliticalprisoners.com
www.iamhervoice.wordpress.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.comAdvertisements

About من صدای او هستم! صدای یک زندانی سیاسی در ایران باش

I like to live in a much more humane world than I am living now.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s