Be the Voice of Reza Shahabi! Do not let his voice be silenced! !صدای رضا شهابى باش! نگذار صدايش را خاموش كنند

Reza Shahabi Week                             هفته رضا شهابی


رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. نمیتوانند این را علناً بگویند اما او را هم مانند اسانلو و مددی، همایون جابری، مرتضي كمسارى، علي اكبر نظري و غلامرضا غلامحسيني به دلیل تلاش برای ایجاد تشکل صنفی کارگری و سازمان دادن اعتصاب باشکوه سال ١٣٨٤ به بند کشیده اند. اتهام رضا هم مانند همبندانش دفاع از ابتدایی‌‌ترین حقوق کارگران است. این “اتهام” مسخره ایست که سازمان‌های کارگری جهانی‌ را به صدا در آورده است. وحشیگری غیر قابل وصفی است که کارگران را در سراسر جهان به خشم آورده است.

رضا را در ۲۲ خردا د ١٣٨٩ستگیر کردند. او در آن هنگام به دلیل صدمات جسم، درد شدید گردن و ناراحتی‌ گوارشی در مرخصی درمانی بسر میبرد. او را به بند ۲۰۹ اوین منتقل کردند گفتند که مدت بازداشتش دو ماه تمدید شده است! البته نه برای بازداشتش و نه تمدید آن دلیلی‌ ارائه داده اند. نه رضا و نه وکیلش که معمولاً امکان ملاقات رضا را ندارد از محتویات این پرونده اطلاعی دارند. از جمهوری اسلامی که پس از ۳١ سال جرم و جنایت در پرونده سازی و جعل پرونده نامی‌ برای خود به همزده عجیب نیست که اصلا پرونده‌ای در کار نباشد.

رضا شهابی را در ۲۲ خرداد سال جاری دستگیر کردند. نپرسید چرا! مگر کارگران دیگر را به چه جرمی‌ دستگیر و زندانی کرده‌اند؟

مگر اتهام اسانلو چه بوده است؟ مگر به کدامین گناه بهنام ابراهیمزاده را گرفتند و بستند و زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها استخوان‌هایش را خورد کردند؟

همه میدانند و رژیم شکنجه و اعدام و گرسنگی طبیعتا از همه بهتر میداند اگر رهبر و فعال کارگری بودن، اگر محبوب کارگران و زحمتکشان بودن، اگر نان و آزادی را برای همه خواستن، اگر برای کودکان، مدرسه، برای دختران و پسران جوان شادی و خنده و شکوفایی خواستن، اگر برای مهاجر “غیر قانونی” افغان حقوق برابر خواستن جرم است، فقط آنوقت رضا هم مجرم است.

رضا هم مانند بهمن، مانند منصور، مانند جهانگیر و سعید و عباس مجرم است. نه رضا ، بلکه میلیونها انسان شریف ایرانی مجرمند، و البته دربند زندانی به وسعت تمام ایران. “جرم” واقعی‌ رضا هم این بود که کارگران به او اعتماد داشتند و او را به نمایندگی از خودشان گمارده بودند.

رهبر و فعال کارگری بودن، و این را رژیم اسلامی ضدّ کارگر از همه بهتر میداند جرم نیست، اعتبار است، نشان از اعتماد توده‌های وسیع کارگران را به خود دارد. انتخاب شده است تا منافع انتخاب کنندگان را نمایندگی کند. تجلی‌ اعتراض، تجلی‌ دادخواهی است. نماینده کارگران بودن نشان مبارزه، و تشکل مبارزاتی کارگران است انتخاب شدن از سوی کارگران آنجا که آزادانه انتخاب میکنند هیچ کجا جرم نیست، افتخاری عظیم است، مسئولیتی گران است. این را رژیم اسارت و بی‌ حقوقی میلیونها کارگر هم میداند و البته باید پس از ۳١ سال دانسته باشد که مشکل واقعی‌‌اش نه رضا و منصور و بهنام، بلکه میلیونها کارگری است که برای بقای خود راهی‌ جز مبارزه ندارند، برای مبارزه باید متحد و متشکل شوند و بنابر این نیازمند رهبرند و لاجرم رهبر را هم مییابند، خلق میکنند.

مگر میشود آنجا که کارگر ۲۷ ماه است که کار کرده اما حقوق نگرفته، سفره‌اش بی‌ نان و شکم فرزندانش خالی‌ و پاهایشان برهنه, جلوی اعتراض و مبارزه و حق طلبی را گرفت؟ رضا شهابى و صدها و هزار‌ها رهبر کارگری دیگر را این ضرورت می‌‌سازد و به جلوی صحنه میراند. اگر جرم است جرم رضا این است. گرفتن و زدن و بستن رهبران و نمایندگان کارگران درد رژیم را که دوا نمیکند، عرصه تازه‌ای برای مبارزه میآفریند.

رضا شهابی که در تمام مدت زندانی بودنش به در بند بودنش اعتراض کرده را در تاریخ ۱۷ مهر ماه از اوین به دادسرای انقلاب اسلامی منتقل کرده و برای آزادیش یک وثیقه ۶۰ میلیون تومانی تعیین کردند. جز این بهانه دیگری برای ادامه اسارتش نداشتند. ۶۰ میلیون تومان برای هر ایرانی شریفی مبلغ عظیمی است.

رضا تلفنی به خانواده‌اش گفته بود که وثیقه باید حد اکثر تا ۱۸ مهر به دادسرا تحویل داده شود و اینطور هم شد اما از آزادی به اذا وثیقه خبری نشد.

این وضع را نمیتوانند ادامه دهند. اعتراض‌های کارگری در داخل اوج می‌گیرد و در خارج از ايران نيز حمايت از كارگران در ايران روز بروز وسيعتر ميشود. اجلاس سازمان جهانی‌ کار امسال را به خاطر دارید؟ یادتان هست که گروهی از فعالین كارگرى، به رسم همه ساله خود را در روز افتتاحیه به سنّ سالن رساندند و با در دست داشتن تصویر فعالین کارگری زندانی، با بر افراشتن تصویر فعالین اعدام شده به حضور نمایندگان این قاتلان کارگران ایران اعتراض کردند؟

رضا را از ۲۲ خرداد با اتهامات مسخره‌ای که خون اتحادیه‌های جهانی‌ کارگری را هم به جوش آورده است بلاتکلیف در زندان نگاه داشته اند. رضا در اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی ‌اش دست به اعتصاب غذای خشک زد. کمی‌ پیشتر وثیقه سنگین تری برای آزدیش تعیین کرده بودند . ۶۰ میلیون را به ۱۰۰ میلیون ارتقا دادند با این امید که رضا را همچنان در بند نگه دارند. و هنگامی که این مبلغ هم آماده شد این جانیان هنوز از آزادی او خود داری کردند. رضا در تاریخ ۲۱ آذر پس از یک هفته اعتصاب غذای خشک ، پس از آنکه او را به دلیل وخامت وضع سلامتیش، به بهداری زندان منتقل کردند از بهداری زندان اعلان کرد به احترام همه انهای که برای آزادیش مبارزه میکنند، همه هقطارانش، همه کارکنان شرکت واحد ، همه کارگران مبارز ایران به اعتصاب غذای خشک خود پایان میدهد .میتوانید شادی آن هزاران کارگر و صد‌ها فعال کارگری در داخل و خارج از ایران را که رضا را میشناسند و نگران سلامتیش بودند را تصور کنید ?

البته رضا گفت که در اعتراض به این همه ظلم و جور اعتصاب غذای تر را ادامه خواهد داد.

سرانجام در تاریخ ۲۸ آذر ماه رضا را برای تعیین تکلیف و محاکمه به دادگاه اسلامی بردند.رضا و وکیلش و قلوب هزاران کارگر مبارز آنروز صبح در محاکمه ضدّ کارگری اسلامی حضور داشتند. کدام محکمه؟ کدام پرونده؟ تنها گفتند که بزودی محکمه دیگری تشکیل می‌‌دهند و به “اتهامات” او رسیدگی خواهند کرد. قول دادند که امکان ملاقات او و وکیلش را هم در اوین فراهم میکنند تا رضا وکالت نامه‌اش را امضا کند،همین! شرم هم نمیکنند.

رضا امروز هنوز در زندان اوین و در انتظار تعیین تکلیف است. از خرداد ١٣٨٩ تا به امروز. اگر برای ما که آزادی بی‌ قید و شرط رضا را و محاکمه متخلفین پرونده‌اش را از زندانبان تا قاضی را خواستاریم دلیلی‌ برای شادی وجود داشته باشد ، این است که رضا به اعتصاب غذایش خاتمه داده، این است که حمایت و پشتیبانی از فعالین کارگری در بند ایران ، در سراسر جهان اوج می‌‌گیرد. همه فعالین کارگری باید فورا آزاد گردند. رضا شهابی باید فورا آزاد گردد.

صدای رضا باش!

نگذار صدايش خاموش شود!

٢٣ دسامبر ٢٠١٠ برابر با ٢ دى ١٣٨٩

نامه اعتراضى:

من دستگيرى رضا شهابى را محكوم ميكنم. جمهورى اسلامى بايد جهت آزادى رضا شهابى و ساير كارگران زندانى تحت فشار گذاشته شود.

من صداى رضا شهابى هستم.

نام . . . . . . . . . . . . . . .

شهر و كشور محل اقامت . . . . . . . . . .

لطفا نامه اعتراضى خود را به آدرس هاى زير ارسال نماييد.

Navanethem Pillay

High Commissioner for Human Rights

Office of the United Nations High

Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41-22-917-9008 (Geneva) +1-212-963-4097 (NY)

E-mail: npillay@ohchr.org

Copy to: urgent-action@ohchr.org

catherine.ashton@ec.europa.eu

eastgulf@amnesty.org

info@leader.ir

شما همچنين ميتوانيد نامه اعتراضى خود را به سفارت رژيم اسلامى در كشور محل اقامتتان ارسال نماييد.

لطفا رونوشت نامه اعتراضى خود را براى آرشيو ما به آدرس زير ارسال داريد:

freepoliticalprisoners@gmail.com

————————————————————————————–

“من صداى او هستم” کارزاری هشت ماهه ميباشد كه توسط كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ايران، فراخوان داده شده است. هدف اين كارزار جلب حمايت جهانى از زندانيان سياسى در ايران و خانواده هايشان و نیز تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی براى آزادى تمامى زندانيان سياسى از زندان است. اين كارزار تا ٢٠ ژوئن ٢٠١١، روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسى در ايران، ادامه پيدا خواهد كرد. در طول اين هشت ماه هر هفته وضعيت يك زندانى سياسى در سطح وسيعى به زبان فارسى و انگليسى مطرح شده و از مردم در نقاط مختلف جهان خواسته ميشود كه با ارسال نامه اعتراضى از اين زندانى سياسى حمايت كرده و صداى يك زندانى سياسى باشند.

حمايت كنندگان از كارزار “من صداى او هستم”:

براى ايران آزاد(ميشن فرى ايران)

پيتر تاچل- فعال حقوق بشر

انجمن صدا

راديو جنبش جوانان

كانون خاوران

راديو همبستگى گوتنبرگ در سوئد

راديو مالمو در سوئد

————————————————————————————–

براى اطلاعات بيشتر در رابطه با كارزار “من صداى او هستم” لطفا به وبلاگ و سايت اينترنتى زير مراجعه نماييد:

http://cfppi.blogspot.com

http://www.iranpoliticalprisoners.com

Be the voice of Reza

Reza Shahabi is a board member of Tehran’s bus workers’ union, and the union’s treasurer. He has been in jail since 12 June 2010 without any charge, for the sole reason of his union activities, for defending workers’ rights.

Shahabi has been on hunger strike since 4 December to protest his detention. Until a week ago, Shahabi was even refusing to take liquids, and agreed to start to drink water only after a plea by a number of his fellow labour activists. Shahabi’s family, who recently visited him, described his condition as serious. At the visit, he was reportedly unable even to walk to the glass cabinet and had to be helped along by his prison mates. Reza suffers from a number of medical conditions, including back and neck ache. In addition, as a result of his general weakness, due to the hunger strike, he has taken a number of falls, resulting in bruises and a leg injury. He is being held in Ward 209 of Evin Prison, which is run by the Intelligence Ministry and is reserved for intensive interrogations and torturing of political prisoners to extract information and confessions.

In an appeal to the world’s trade unions, human rights organisations and media, the family of Reza Shahabi have called for urgent action to get Shahabi and his jailed colleagues released. Shahabi is being held despite the fact that he already has a release letter from 11 October, and his family have secured the $60,000 bail which had been set.

Shahabi is one of 6 leading members of the Union of Workers of Tehran and Suburbs United (Vahed) Bus Company who are currently in jail. The list includes Mansoor Ossanlou, the union’s President, who has already endured nearly 5 years in prison, and Ebrahim Madadi, Vice President, who is also going through a long prison term. They are all “guilty” of trying to build a union and going on strike in 2006 over pay and conditions. At that time, a meeting of the union was brutally attacked by the regime’s thugs who beat up the workers with chains, clubs and knuckle-dusters, and even tried to cut Mansoor Ossanlou’s tongue. In the strike that followed, over 1,000 bus workers were arrested, many were beaten up, some lost their jobs (including Shahabi), and their leaders were put in jail.

Reza Shahabi and other jailed workers have now become symbols of resistance to an anti-worker repressive regime, which denies workers a decent livelihood, a human life, and their fundamental right to freely organise, assemble and strike. So be the voice of Reza Shahabi! Help us get Reza, all jailed workers and all political prisoners in Iran out of jail!

Be the voice of Reza!

Take an action, be the voice of Reza, by sending a protest letter to the address below:

I express my strongest protest against the imprisonment of Reza Shahabi. The Islamic regime must be put under pressure to free Reza and all jailed workers immediately.

I am the voice of Reza!

Name. . . . . . . .

City/country . . . . . . . . . . . . . .

Please send or email your letter to:

Navanethem Pillay

High Commissioner for Human Rights

Office of the United Nations High

Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais des Nations , CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: +41-22-917-9008 (Geneva) +1-212-963-4097 (NY)

E-mail: npillay@ohchr.org

Copy to: urgent-action@ohchr.org

catherine.ashton@ec.europa.eu

eastgulf@amnesty.org

info@leader.ir

You can also send your protest letters to the Iranian Embassy in your country.

Please send a copy for our record to: freepoliticalprisoners@gmail.com

————————————————————————–

“I am her voice, I am his voice” is an eight-month-long campaign which has been organised by The Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI) to draw international attention to the situation of political prisoners in Iran. During this period, every week, the situation of a political prisoner will be publicised and we will ask people around the world to take an action in support of them and to be her voice/his voice. This campaign will continue until June 20, 2011 when is the International Day in Support of Political Prisoners in Iran.

This eight-month-long campaign is endorsed by:

Mission Free Iran

Peter Tatchell, human rights campaigner

The Call ( Anjoman-e Seda)

Youth Revolution Radio

Organisation for the Defence of Political Prisoners in Iran (Kanoon-e Khavaran)

Hambastegi Radio- Gothenburg- Sweden

Malmö Radio- Sweden

For more information visit: http://www.iranpoliticalprisoners.com

————————————————————————————————

Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

23/12/2010

——————–
Campaign to Free Political Prisoners in Iran(CFPPI)

Shiva Mahbobi
Campaign Organiser

Address:CFPPI
BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7572356661
http://www.iranpoliticalprisoners.com
http://cfppi.blogspot.com
freepoliticalprisoners@gmail.com
zendani.tv@gmail.com

http://www.youtube.com/user/CFPPI2009

——————————————————————————–

Advertisements

About من صدای او هستم! صدای یک زندانی سیاسی در ایران باش

I like to live in a much more humane world than I am living now.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s